تاریخ اظهار نظر : شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

تنها چیزی که الآن برای دولت مهم است راضی نگه داشتن مدیران کشور به هر قیمتی است تا شبکه مدیران سال بعد در حمایت از آقای روحانی وارد میدان شوند و به وی کمک کنند. اساساً شعار مبارزه با فساد برای دولتی که وزیرش علنی از قاچاقچی حمایت می‌کند و در دولت با او هیچ برخورد سلبی و تنبیهی نمی‌شود به مضحکه شبیه است.
آقای روحانی و تیم همراهش در نیاوران، در دوران دولت آقای احمدی‌نژاد مدعی بودند که ۱۵ درصد مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌هاست و ۸۵ درصد ناشی از سوء مدیریت دولت. اگر این ادعاها متکی به یک پیمایش علمی و تحقیقات درست بوده باشد، امروز باید ایشان در برابر وضعیت موجود جواب دهد. امروز قبول اینکه چرخ اقتصاد کشور دارد می‌چرخد، برای خود دولتی‌ها هم کار مشکلی است. وی همچنین درباره اینکه اگر  آقای روحانی دوره بعد رأی بیاورد، چشم‌انداز کشور به کجا کشیده می‌شود هم گفت: فکر می‌کنم باید یک راهی پیدا کنیم برای آن مردمی که نمی‌توانند یک جوری هماهنگ کنند خودشان را با شرایط، بروند بنگلادشی، افغانستانی، جایی یک کاری برای خودشان دست و پا کنند. اینجا دیگر نمی‌توانند.

جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸
Friday, 19 Jul 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-