تاریخ اظهار نظر : جمعه ۰۵ آذر ۱۳۹۵

برجام نافرجام با آمریکا بی‌صداقتی، غیرقابل اعتماد بودن و روحیه استکبارستیزی این شیطان بزرگ را بیش از گذشته نمایان کرد. تنها راه برون رفت کشور از رکود و مقابله با تحریم‌های ظالمانه دشمن، ترویج تفکر بسیجی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور است.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-