تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵

حاجی بابایی با تاکید بر اینکه هم اکنون تعدادی از مدارس در بدنه آموزش وپرورش واگذار شده است، افزود: بر این اساس وقتی مدرسه ای واگذار شود، مسئولان مدرسه معلمی که مدنظر خودشان باشد را سرکار می آورند و وقتی تعداد این افراد به ۵۰ هزار نفر برسد در جلوی مجلس شورای اسلامی حاضر می شوند و مجلس نیز با دوفوریت استخدامشان را مصوب می‌کند.

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
Tuesday, 10 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-