تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵

تسهیلات نجومی !حالا که بازار “نجومی” ها گرم است ، من هم یک گزینه ی جدید روی میز می گذارم ! “تسهیلات نجومی” !البته این تسهیلات در برره اتفاق افتاده و ربطی به جمهوری اسلامی ندارد! در فساد سازمان یافته، منافع افراد موجب تحکیم شبکه ی فساد و جلوگیری از افشای آن است

چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
Wednesday, 23 Jan 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-