تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تجربه نشان داده است که برخی افراد در جامعه هستند که با قانون شکنی و با استفاده از خلا های قانونی و رانت، فرصت های بزرگی را بدست می آورند و منفعت های بزرگی به چنگ می آورند. متقابلا این عده موجب می شوند تا حق و حقوق بخش عمده ای از مردم از بین برود. مثلا یک وارد کننده که با رانت می آید کالاهایی را که درکشور کارآفرینان تولید می کنند وارد می کند ، این ضربه به تولید کننده داخلی می زند. متاسفانه برخی از دولت ها با تصمیمات و سیاست های مقطعی شان مرتب قانون را عوض می کنند و همین موضوع موجب سوء استفاده می شوند.

سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
Tuesday, 18 Dec 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-