تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

اول مسئله ازدواج یک مسئله فرهنگی است ، تا مسئله مسکن را مطرح می کنیم مسئله ازدواج منتفی می شود ، در جامعه موضوع ازدواج را خیلی به این مسائل ربط می دهند ، فضای فرهنگی کشور باید به گونه ای باشد که ازدواج با حداقل ها بتواند انجام شود دولت باید امکانات شغل را فراهم کند ، افراد شغل و درآمد داشته باشند و دولت هم تسهیلات وام مسکن یا بصورت اجاره به شرط تملیک مسکن فراهم کند .
وی گفت : الان در شهرکهای اطراف قیمت مسکن طوری است که با وام هایی که داده می شود امکان آن با کمی آورده سپرده گذاران قابل انجام است ، دولت تولید مسکن باید بکند و آن را به بازار مسکن بسپارد .

بر این اساس نظر آقای هاشمی طبا درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) خاتمه است.
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
Sunday, 17 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-