تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

حقوق زنان، کف نیازهای آنها رافراهم می کند اما کرامت زن که مورد توجه اسلام است، فراتر از تامین نیازها، مورد تأکید دارد.
رئیسی با اشاره قوانین مصوب در حمایت از زن و خانواده گفت:  این قوانین باید اجرایی شود؛ در غیر این صورت، شعار دادن بی‌فایده و برای جلب توجه است. بیمه زنان خانه‌دار ، روستایی و عشایر حتما باید اجرا شود و به حضور زنان در اجتماع اعتقاد و التزام دارم و این را در سلوک خانوادگی خود نشان داده ام.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-