تاریخ اظهار نظر : شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۲

ولایتی در یاسوج گفت:‌ بیمه بیکاری زنان خانه دار و کشاورزان را در دولتم اجرایی خواهم کرد .

پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷
Thursday, 24 Jan 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-