تاریخ اظهار نظر : شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۲

ولایتی در یاسوج گفت:‌ بیمه بیکاری زنان خانه دار و کشاورزان را در دولتم اجرایی خواهم کرد .

پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
Thursday, 25 Apr 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-