تاریخ اظهار نظر : شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۲

ولایتی در یاسوج گفت:‌ بیمه بیکاری زنان خانه دار و کشاورزان را در دولتم اجرایی خواهم کرد .

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-