تاریخ اظهار نظر : شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۲

ولایتی در یاسوج گفت:‌ بیمه بیکاری زنان خانه دار و کشاورزان را در دولتم اجرایی خواهم کرد .

جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷
Friday, 16 Nov 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-