تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

اشتغال زنان و دیدن نقش آنها در تحرک و فضای اجتماعی با کرامت زن بسیار مهم است. ایجاد فضای ورزشی و مفرح برای زنان می تواند آن نقش و کرامت را بدهد. بیمه‌های حمایتی از زنان خانه‌دار بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد. زنان عشایر و روستایی خودشان تولیدکننده‌اند و تنها باید برای محصولاتشان بازار ایجاد کرد. بعضی از دولت ها می‌گویند حمایت از زنان اما چرا اتفاقی در عمل نیفتاد؟ ما در حوزه زنان دیگر نیاز به قانون و مصوبه نداریم، نیاز به عمل و اجرا داریم.  بحث درباره زنان یک موضوع شعاری نیست.  ما درباره زنان نیاز به سیاست‌گذاری نداریم چون به‌اندازه کافی در این زمینه قانون وجود دارد لذا ما نیاز به اقدام و عمل داریم.

دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
Monday, 27 May 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-