تاریخ اظهار نظر : شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

باید این سد را بدون رودربایستی تعطیل کرد. مانند سدهایی که بر رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه زده شده است.اگر ما در مناسبات سیاسی مان با کشورهای همسایه خودمان فعال باشیم می‌توانیم ریزگرد‌ها را مهار کنیم و بیابان زایی که در کشور همسایه ما ایجاد شده ناشی از خشک شدن سرچشمه فرات است.

بر این اساس نظر آقای میرسلیم درباره سایر
( ) است.
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
Tuesday, 10 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-