تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آیا حق بود که با تعلل در ساخت مسکن مهر مردم را ناامید کنید؟ گفتید مسکن مهر مزخرف است. به مردم گزارش دهید چقدر مسکن اجتماعی ساختید؟

بر این اساس نظر آقای رئیسی درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) ادامه است.
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
Tuesday, 10 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-