تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

احداث این مسکن‌ها در کشور موجب شده تا بانک مسکن ۴۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار شود و تحقق این مهم یکی از علت‌های ایجاد تورم در کشور بوده است.راهکارهای خوبی وجود داشت تا بتوان منابع مالی مسکن مهر را تأمین کرد، ولی متأسفانه به دلیل برخی سیاست‌های غلط ساخت این مسکن یکی از علت‌های اصلی تورم در کشور شد

بر این اساس نظر آقای باهنر درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) خاتمه است.
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
Saturday, 23 Feb 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-