تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵

به نظر می‌رسد نمی‌خواهیم این مسئله را برطرف کنیم وگرنه راه حل آن وجود دارد. به جای پیشگیری از آلودگی هوا، رفتارهایی انجام می‌دهیم که باعث تخریب بیشتر محیط زیست می‌شود.

بر این اساس نظر آقای قاضی زاده درباره سایر
( ) است.
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
Monday, 17 Dec 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-