تاریخ اظهار نظر : شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

به‌طور قطع مهم‌ترین چالش آینده کشور آب است. در ارتباط با محیط‌زیست و منابع طبیعی باید تعارف را کنار گذاشت. وضعیت محیط‌زیست نگران‌کننده است و رفع مشکلات این حوزه عزم ملی می‌خواهد. سرانه کشور از نظر جنگل یک سوم سرانه دنیا و از نظر مرتع یک ششم است، متاسفانه آنچنان که باید و شاید به حل معضل تخریب‌های زیست‌محیطی پرداخته نمی‌شود و متاسفانه کشور ما با بی‌آبی و خشکسالی مواجه است لذا به‌طور قطع مهم‌ترین چالش آینده کشور آب است.متاسفانه در کشاورزی هیچ عزمی برای کاهش مصرف آب یا افزایش بهره‌وری نداشتیم و این وضعیت نگران‌کننده است؛ به گونه‌ای که ۸۷ درصد آب را به صورت غرقابی صرف برخی محصولات می‌کنیم که این موضوع هیچ توجیهی ندارد. دخایر استراتژیک آب کشور حداقل ۹۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است، با این اوصاف هیچ ذخایری برای آیندگان باقی نمی‌ماند.

بر این اساس نظر آقای عارف درباره کم‌آبی
( ریشه کم آبی ) مصرف زیاد کشاورزی است.
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
Monday, 14 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-