تاریخ اظهار نظر : شنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۵

بنده هیچ تصمیمی برای کاندیداتوری ندارم، بنده اگر قصد داشتم این کار را انجام دهم تاکنون کارهایی را انجام می‌دادم. آیا تاکنون مشاهده کرده‌اید که بنده کاری را انجام دهم؟ بنده می‌گویم فعلا نمی‌آیم زیرا قصد کاندیداتوری ندارم.احزاب و جریانات برای خود کار می‌کنند و زمانی که چپ روی کار می‌آید به طیف خود نگاه می‌کند و زمانی هم که راست به روی کار می‌آید. داستان همین‌گونه است این در حالی است که همه باید دیده شوند.

بر این اساس نظر آقای پزشکیان درباره سایر
( ) است.
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
Monday, 17 Dec 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-