تاریخ اظهار نظر : شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

دلیل من آن است که دولت یازدهم این طور اعلام کرد که در تحریم هستیم و حل مشکلات در کنار آمدن و گفتگو با کدخداست در غیر این صورت برای نان و آب هم مشکل داریم و این امر را به مردم قبولاندند. برخی از وزیران کابینه دولت یازدهم هیچ احترامی برای ملت ایران در نزد بیگانگان نگذاشته اند. بعد از دو سال متنی را امضا کردند که تحریم ها را معلق کردند و لغو نکردند. بعد از چند سال مذاکره ملت های جهان فهمیدند که دنبال سلاح هسته ای نبوده ایم و این در دنیا مشخص شد به گونه ای که حتی اوباما در اواخر دولتش اعتراف کرد که ایران فتوا دارد و بر اساس شرع اسلام قائل به سلاح نیست ولی آنها قصد داشتند ما را خوار کنند و سپس به ما بی اعتنائی کنند. هنوز هم مسئله حل نشده است و برای ورود کالاهای مهم مشکل داریم و تنها راهی که باز شده فروش نفت است ولی پول آن هم بر نگشته و کشور ما بازار مصرف تولیدات خارجی به جای پول شده است.

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
Tuesday, 10 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-