تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

اینها نشان می دهد که دولت یازدهم اعتقادی ندارد که برنامه های متکی به سیاست های مصوب اجرا شود و اکنون که سند ۲۰۳۰ افشا شده سندی که رئیس جمهور به تنهایی امضا کرده است مشخص می شود که گویا برنامه ای که مدنظر دولت است همانی است که در سند ۲۰۳۰ مطرح شده است که فقط در برگیرنده جنبه های فرهنگی نیست بلکه جنبه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی را نیز در بر دارد و به نوعی ما را ابزار دست قدرتمندان دنیا می خواهد کند.  برنامه ۲۰۳۰ جوابگوی آرمان های ما نخواهد بود و به این ترتیب دست دولت یازدهم برای مردم باز شد و امیدواریم مردم این موضوع را در تصمیم گیری خود در ۲۹ اردیبهشت لحاظ کنند.

بر این اساس نظر آقای میرسلیم درباره سایر
( ) است.
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
Tuesday, 10 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-