تاریخ اظهار نظر : شنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۵

برنامه ریزی برای افزایش تحقیق و پژوهش باید در جهت توسعه اقتصاد کشور، رشد فناوری های نوین، پیشرفت علوم پایه و ارتباط پژوهش ها با صنعت و اقتصاد شکل گیرد.

بر این اساس نظر آقای ولایتی درباره سایر
( ) است.
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-