تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

برخی از مدیران منفعت طلب آگاهانه وزارت جهاد کشاورزی را تبدیل به جهاد واردات کرده اند، با تدبیر واردات محور و تزریق محصولات معیوب خارجی در آمد در حدود ۳۰ هزار نفر خانواده مازنی که درگیر در تولید و تکثیر ماهی قزل آلا هستند را می خواهند قطع کنند.  دولت توصیه پذیر، توصیه های اقتصادی را از اتاق های فرمان واردات دریافت می کند. تفکر شاه سلطان حسینی یعنی تسلیم در برابر اقتصاد استکباری، امروز باید نگران طرح های مختلفی که به دنبال براندازی تولید کننده داخلی هستند، باشیم.

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
Tuesday, 25 Jun 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-