تاریخ اظهار نظر : شنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

برجام یک نرمش قهرمانانه  راهبردی بود که  مردم  برای عبور از گردنه های سخت که بسیاری از کشورها تحریم هایی علیه ملت ما وضع کرده بودند به آن نیاز بود. برجام در بعد سیاسی اراده ملت ایران  را  بر اراده ملتهایی که می خواستند ایران را  به انزوا  بکشانند  تحمیل کرد  و از بعد امنیتی مقابل  با ایران  هراسی بود که در دنیا  و در شورای امنیت  علیه ایران  تبلیغات  زیادی کرده بودند .
وی گفت : با برجام فضای امنیتی به فضای ایران دوستی تبدیل شد  و در بعد هسته ای نیز مهمترین  هدفی که دنبال می کردیم شعار  انرژی هسته ای حق مسلم ماست تحقق پیدا کرد .قدرت های بزرگ می خواستند ایران را از داشتن  قدرت  هسته ای محروم کنند که  با برجام به دانش هسته ای  دست یافتیم .برجام یک توافق بین المللی است و شش کشور  آن را امضا کردند و اینجور نیست که یک کشور به برجام تخلف  کند و در دنیا  منزوی  می شود  . اگر خط منطقی  و مستدلی را پیش بگیریم  آمریکاییها  نمی توانند برجام را بر هم بزنند .

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-