تاریخ اظهار نظر : جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵

١- برجام به تایید دولت، مجلس و مقام معظم رهبرى رسیده است، و اکنون علیرغم وجود نقدهاى جدى محتوایى و رویه اى به آن، به عنوان یک سند بین المللى شناخته شده و پایبندى بر آن اجتناب ناپذیر است. لذا همانطور که رهبر معظم انقلاب تصریح کرده اند جمهورى اسلامى ایران ، مادام که طرف دیگر آن را نقض نکند بر آن پایبند است. لذا اینجانب نیز بر اجراى مفاد آن پایبند خواهم بود، و وظیفه اصلی خود را  در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، پیگیری دقیق و مطالبه کامل تعهدات طرفهای غربی که در  برجام به عهده گرفته اند می دانم .
۲- برجام قادر نبوده است منویات ملت ایران را تامین کند. انتظار به حق مردم این بوده است که برجام تحریم هاى بین المللى و بویژه تحریم هاى یکجانبه اعمالى آمریکا (که مصداق بارز و برجسته قلدرى، اجحاف و تضییع حقوق ملت ایران و نیز طرف هاى همکارى هاى اقتصادى و بازرگانى با ایران است) را لغو نماید.
این انتظار برآورده نشد و تمدید ۱۰ ساله جدید تحریم ها ( آن هم پس از تصویب برجام ) و عدم پیگیرى حقوقى دولت نشان مى دهد که انتظار از برجام براى حل مشکلات کشور منطقى نیست.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-