تاریخ اظهار نظر : جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵

١- برجام به تایید دولت، مجلس و مقام معظم رهبرى رسیده است، و اکنون علیرغم وجود نقدهاى جدى محتوایى و رویه اى به آن، به عنوان یک سند بین المللى شناخته شده و پایبندى بر آن اجتناب ناپذیر است. لذا همانطور که رهبر معظم انقلاب تصریح کرده اند جمهورى اسلامى ایران ، مادام که طرف دیگر آن را نقض نکند بر آن پایبند است. لذا اینجانب نیز بر اجراى مفاد آن پایبند خواهم بود، و وظیفه اصلی خود را  در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، پیگیری دقیق و مطالبه کامل تعهدات طرفهای غربی که در  برجام به عهده گرفته اند می دانم .
۲- برجام قادر نبوده است منویات ملت ایران را تامین کند. انتظار به حق مردم این بوده است که برجام تحریم هاى بین المللى و بویژه تحریم هاى یکجانبه اعمالى آمریکا (که مصداق بارز و برجسته قلدرى، اجحاف و تضییع حقوق ملت ایران و نیز طرف هاى همکارى هاى اقتصادى و بازرگانى با ایران است) را لغو نماید.
این انتظار برآورده نشد و تمدید ۱۰ ساله جدید تحریم ها ( آن هم پس از تصویب برجام ) و عدم پیگیرى حقوقى دولت نشان مى دهد که انتظار از برجام براى حل مشکلات کشور منطقى نیست.

سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
Tuesday, 23 Apr 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-