تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

برجام برای همه کشورها ازجمله ایران و فرانسه فرصت‌ساز بوده و موانع را از پیش روی تاجران ایرانی و فرانسه تا حدودی برداشته و همین امر موجب شده که پس از برجام شرکت‌های زیادی برای حضور در ایران اعلام آمادگی کنند. به‌طور قطع باید از این فرصت‌ها در جهت انتفاع در همه بخش‌ها بهره ببریم.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-