تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

مهمترین موضوعی که باید در خصوص برجام به آن پرداخت کرد، این است که اگر برجام نبود، چه نسخه جایگزینی برای آن داشتیم، حجم عظیمی از انتقاد و اعتراض در صدا و سیمای کشور و برخی رسانه ها در خصوص برجام را شاهد هستیم، اما هیچ احدی تابحال پیشنهادی ارائه نکرده است که اگر برجام نبود، چه راه حل جایگزینی وجود داشت. بنزین و نفتی که در حال حاضر به فروش رسیده و بخش عظیمی از درآمد های کشور را تشکیل می دهد، در صورت نبود برجام، به هیچ وجه امکان فروششان را نمی داشتیم، کشتی های ما حق حضور در بندرگاه های مختلف تجاری جهان را نمی داشتند و برعکس، این موضوع یعنی ما در واردات کالاهای اساسی چون دارو نیز باید با مشکلات جدی مواجه می شدیم. آن ها که مخالف برجام هستند باید نسخه جایگزین معرفی کنند.برجام باعث شده تا هجمه جهانی از روی کشور ما برداشته شده و آمریکا در مخالفت با ایران تنها بماند. اما متاسفانه شاهد این هستیم که سخنان ترامپ و مقامات اسرائیلی مبنی بر مضر بودن برجام در داخل کشور تکرار می شوند و عده ای در داخل همصدا با دشمنان کشور در خارج برجام را توافقی بد می دانند.برجام باعث شده تا پول های نفت ما در امنیت وارد کشور شوند.

جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸
Friday, 19 Jul 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-