تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

برجام اگر قرار بود جلوی تحریم ها را بگیرد، تحریم های جدید تصویب نمی شد. حرف ها هم عوض شد. اول گفتند که تمام تحریم ها برداشته می شود و مشکلات حل می شود. البته کم کم عقب رفتند و گفتند این فقط دربردارنده تحریم های سازمان ملل است. تحریم های سازمان ملل خیلی مهم نیست و ارزشی ندارد. اگر برجام هم نبود، این تحریم ها تاثیر زیادی نداشتند. اما باید جلوی تحریم های ظالمانه و یک جانبه آمریکا و اروپا که خلاف قانون هم هست، گرفته شود و آن هم چاره دارد و راه های خوبی هم برای آن پیش روی ما است.

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
Tuesday, 10 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-