تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

برای جوانان عزیزی که اشتغال به کار ندارند و جوانان متاهلی که در سراسر کشور با تعطیلی چندین هزار کارخانه بیکار شده اند، قول پرداخت ۲۵۰ هزار تومان ماهیانه به عنوان حق کارانه را داده ام به این جهت است که آنها به مراکز کاری معرفی شوند و تولید کاری و توانمند سازی صورت گیرد.

بر این اساس نظر آقای قالیباف درباره سایر
( ) است.
پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
Thursday, 14 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-