تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

برآورد می شود برای هر شغلی که بخواهیم ایجاد کنیم نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه لازم است و برای یک میلیون شغلی که بخواهیم ایجاد کنیم چیزی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان لازم است که این بودجه باید توسط بانک ها و سرمایه گذاران خارجی تأمین شود زیرا دولت نمی تواند به تنهایی ایجاد شغل کند. در سال های گذشته حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه داده شده است که ما می توانستیم به جای این مبلغ ۲۵۰ هزار شغل تأسیس کنیم و می شد با حضور افراد کم تجربه در واقع نیروهایی که داریم و جویای کار هستند شغلی برای شان ایجاد می شد و ما استفاده لازم را می بردیم.

بر این اساس نظر آقای هاشمی طبا درباره سایر
( ) است.
پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
Thursday, 14 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-