تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵

بخشی از مدیریت منابع آب که مربوط به مدیریت و استفاده از آب های جاری، آب های زیرزمینی و آب های مرزی است در وزارت نیرو انجام می شود که امیدوارم این مدیریت با دقت و حساسیت اعمال شود. در حوزه مصرف نیازمند مدیریت و دقت در همه بخش ها از جمله آب شرب، صنعت وکشاورزی هستیم که البته مهم ترین بخش بخش کشاورزی است زیرا سهم اصلی و بیشتری در مصرف آب دارد و در حدود ۹۲ درصد از منابع آب کشور در این بخش مصرف می شود و اگر مدیریت و صرفه جویی مناسبی در بخش کشاورزی اعمال شود بخش زیادی از دغدغه های مربوط به کمبود منابع آب برطرف خواهد شد.

بر این اساس نظر آقای جهانگیری درباره کم‌آبی
( ریشه کم آبی ) مصرف زیاد کشاورزی است.
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-