تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۰

در این طرح ساخت و سازهای زیادی اتفاق افتاد و عده‌ای صاحب خانه شدند، گفت: در حال حاضر نیز کار ادامه دارد اما با معضلات و مشکلاتی مانند نبود زیربناهای مثل آب، برق و گاز روبرو است.

بر این اساس نظر آقای باهنر درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) خاتمه است.
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
Saturday, 23 Feb 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-