تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

یک میلیون  و ۴۰۰ هزار مسکنی(مسکن مهر) که به صورت نیمه کاره مانده است  اگر تکمیل شود و در اختیار مردم قرار گیرد،  از همین تعداد خانواده مشکلات تامین مسکن آنها رفع میشود و با رونق گرفتن مسکن در بازار کشور نیز مسائل مربوط به مشاغل مرتبط با این صنعت  رفع می‌شود.

بر این اساس نظر آقای آل اسحاق درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) ادامه است.
پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
Thursday, 23 May 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-