تاریخ اظهار نظر : شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

بیگانگان سراغ برخی کشورهای دیگر مانند لیبی هم رفتند ابتدا صنایع هسته ای و بعد موشک هایشان را بار کردند به این امید که تحریم ها برداشته شود اما در نهایت چه شد ؟ مگر اقتصادش فرونپاشید ؟  ما با تشکیل دولت انقلابی ، چک برجام را که نقد نشده است ، نقد میکنیم.

سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
Tuesday, 18 Dec 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-