تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵

با برجام ماهیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از میان رفت و ماهیت تحریم‌ها به جا ماند، از این رو آمریکا هیچ مشکلی با برجام ندارد و از آن کوتاه نخواهد آمد و قوانین تحریمی علیه کشورمان همچنان در آمریکا به تصویب می‌رسد. نباید با آدرس‌های اشتباهی دولت همچون برجام، به انحراف برویم بلکه باید در میدان اجرا و عمل انقلابی حضور مؤثر داشته باشیم.  امروز دولتی در ایران سر کار آمده ‌که اصلی‌ترین دستاورد خود را برجام می‌داند از این رو از آن کوتاه نخواهد آمد، بنابراین دشمنان می‌توانند به راحتی به دنبال برجام دو و سه باشند و آن را توجیه کنند.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-