تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

نرخ سود بانکی در آسیای جنوب شرقی، یک یا دو درصد است، اما در کشور ما ۲۴ درصد است که با این وضعیت رونق تولید چیزی شبیه شوخی است.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-