تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵

اگر قرار باشد آنها به خاطر تحریم دست از مقاومت بردارند مطمئنا هر روز دایره این تحریم‌ها تنگ‌تر شده بنابراین با افزایش تحریم‌ها، مقاومت نیز افزایش یافته و ادامه دارد و در این میان مهم آن است که خودی‌ها نباید از نقشه‌هایی که دشمنان طراحی می‌کنند، تبعیت کنند. وی خاطرنشان کرد: اگر مقاومت ادامه یابد دشمنان می‌فهمند که تحریم بی‌فایده است و سرانجام آن کسی که پیروز خواهد شد مقاومت‌کنندگان هستند.

بر این اساس نظر آقای ولایتی درباره سایر
( ) است.
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-