تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۳

ولایتی گفت: ما پس از شروع طرح تحول سلامت شاهد ۲ اتفاق بودیم، اول اینکه با اجرای این طرح از سوی وزارت بهداشت میزان فرانشیز و هزینه بستری بیماران در بیمارستان‌های دولتی کاهش یافت و در مرحله دوم کتاب کالیفرنیا با عنوان کتاب ارزش نسبی با همت وزیر بهداشت بعد از سال‌ها بازنگری و خدمات جدید دارای تعرفه شدند.

یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
Sunday, 17 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-