تاریخ اظهار نظر : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۳

امروز اقتصاد مقاومتی یک الگو در زمینه اقتصاد است و یک مکتب نیست و ما باید فساد را در اقتصاد از بین ببریم و همچنین وابستگی به واردات را از بین ببریم و خیلی از کالاهای وارداتی را می‌توانیم در داخل تولید کنیم و باید صادرات غیر نفتی را گسترش دهیم و بر اقتصاد مردمی و اقتصاد دانش بنیاد تاکید داشته و آن را محور قرار دهیم.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-