تاریخ اظهار نظر : شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

ما به اندازه نگاه‌هایمان قدم بر می‌داریم و جایی که اراده وجود داشته باشد، حتما راهی هم برای رفتن و پیمودن مسیر وجود خواهد داشت. در انتخاب مدیران، ضروری است دقت کنیم، باید مدیرانی انتخاب کنیم که ما می‌توانیم را مورد تاکید قرار داده‌اند.

بر این اساس نظر آقای پزشکیان درباره سایر
( ) است.
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷
Wednesday, 26 Sep 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-