تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

با مدیریت آب و خاک و انرژی می توان برنامه ای داد که روستاییان رغبتی به مهاجرت به شهر نداشته باشد و باید زندگی حاشیه نشینان سامان و خدمات درمانی و شهری به آنها ارائه شود. باید برای آنها تثبیت مالکیت شود.

بر این اساس نظر آقای رئیسی درباره کم‌آبی
( ریشه کم آبی ) روشهای غلط مدیریت و ذخیره آب است.
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
Tuesday, 10 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-