تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵

باهنر با بیان اینکه فیش های حقوقی ریشه های مختلف دارد. بهترین تعبیر را رهبری داشتند، گفت: یه عده ای حقوق نجومی گرفتند و برپایه قانون بوده و عده ای حقوق نجومی گرفتند و بی قانون بوده است.

وی خاطرنشان کرد:‌ ما حدود ۱۰۰هزار مدیر در کشور داریم و کسانی که حقوق نجومی گرفتند حتی یک درصد هم نمی شوند. مدیران پاک در کشور وجود دارد.

نایب رئیس پیشین مجلس اظهار کرد: قانون اختیاراتی را به مجمع عمومی داده است که می توانست اینکارها را انجام دهد. در همین راستا هم برخی حقوق های عجیب و غریب برای خود تصویب کردند. بعضی جاها هم این کار را نکردند ولی برداشت غیرقانونی داشتند. مهم این است که دولت کار را بطور جدی دنبال کنند.

وی گفت:‌ تاکنون چندین بار نظام هماهنگ پرداخت تصویب شده ولی هربار راه گریزهایی برای سوءاستفاده کنندگان پیدا شده است. باید جلو این روزنه های نشت را گرفت. آنگونه که دولت گفته وعده حل آن را دادند. مجلس هم باید آنجا که نشستی قانونی دارد را اصلاح کند.

باهنر اظهار کرد:‌ خاطیان این کار تکلیف شان مشخص است. آنهایی که قانونی عمل کردند باید پول را به بیت المال برگردانند. حتی بایداز مسئولیت ها کنار گذاشته باشند. آنها هم که غیرقانونی تصرف در اموال دولتی کردند باید مجازات شوند و محاکمه شوند.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-