تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

عدم وجود صنایع تکمیلی در استان و واردات بی رویه برخی محصولات باعث شده که توان نگهداری محصولات کشاوری کم باشد و نباید به  کشاورزان برای باز پرداخت تسهیلات بانکی فشار آورد بلکه باید با مدیریت زنجیره پایین دستی و مدیریت تقاضا و صادرات، توان کشاورزان را بالا برد.

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
Monday, 17 Dec 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-