تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۴

باید با بی‌اعتمادی کامل نسبت به رفتار آمریکا مواجه شویم. اگر خوشبینی بیش از حد نسبت به سیاست‌مداران آمریکا و رفتار آنها داشته باشیم، کلاه بزرگی در اجرایی شدن برجام بر سر ما گذاشته می‌شود. ایستادگی بر مواضع بر حق ما در بعد منافع ملی، مسائل منطقه و جریان مقاومت ایجاب می‌کند از آن موضع خصمانه نسبت به آمریکا هیچ‌گاه کوتاه نیاییم.

شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
Saturday, 14 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-