تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

با همین درآمد ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی ناشی از افزایش قیمت حامل های سوخت ، میتوانند یارانه های مردم را دو برابر کنند. سوال این است که پول کجا میرود زیرا با افزایش قیمت انرژی ، این عدد هم باید افزایش پیدا می کرد. این پول متعلق به مردم است …. ۱۰۵ هزار میلیارد تومان درامد داشته اند که ۸۴ هزار میلیارد تومان آن ناشی ازافزایش قیمت های داخلی و ۲۲ هزار میلیارد تومان نیز ناشی از صرفه جویی است.از محل هدفمندی مصرف کنترل شده و صرفه جویی شده است و دولت فعلی آن را صادر می کند و در جیبش قرار می دهد. این پول متعلق به مردم است . قبلا همه اینها را مردم مصرف می کردند و چیزی گیر وزارت نفت نمی آمد، اما الان مردم کمتر مصرف می کنند و وزارت نفت سهم خودش رابر میدارد و اضافه هم بر می دارد! از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان فقط ۲۷ هزار میلیارد تومان را به مردم میدهند و بعد میگویند”عذاب است”،بدبختی،بیچارگی است”.چرا بدبختی و بیچارگی؟! آقا پول خود مرد را به خود مردم می دهید این عذاب است؟!

بر این اساس نظر آقای احمدی‌نژاد درباره سایر
( ) است.
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-