تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

اکنون نیز برخی مدام از حقوق‌های نجومی حرف می‌زنند، در حالی که این حقوق نجومی در نتیجه‌ی قانون و مقررات ماست. باید جلوی مفت خورها گرفته شود؛ چرا که مثلثی که کوه‌ها را جابه جا می‌کند، “دانش، ایمان و مشارکت” است و بدون این مثلث، هرگز نمی توان کار مفیدی انجام داد.

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
Tuesday, 10 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-