تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

این آمار که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ۹۲ مجموعا ۱۶ هزار هکتار از اراضی سمنان به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده اند و از سال ۹۲ تاکنون ۹ هزار و ۱۲۵ هکتار به این سامانه ها تجهیز شده و در سال ۹۶ نیز تجهیز ۱۲ هزار هکتار دیگر به پایان خواهد رسید، آمار کاملا گویایی است. این اقدامات تحولی بزرگ در صرفه جویی و بهره وری بهینه از آب در شرایط خشکسالی کشور است.

بر این اساس نظر آقای روحانی درباره کم‌آبی
( ریشه کم آبی ) مصرف زیاد کشاورزی است.
پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
Thursday, 25 Apr 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-