تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

اگر کار و عزت می‌خواهیم، نگاهمان باید به داخل باشد. در کشاورزی، برداشت گندم ۱۳٫۵ تن در هکتار است، درحالی‌که الآن تنها ۴ تن برداشت گندم از هر هکتار داریم. محل بحث امروز من این است که ما می‌توانیم. راندمان آب در مصر، در ترکیه ۸۰ و در ایران ۲۵ تا ۳۰ درصد است. جنگ آینده، جنگ آب است و ما می‌توانیم در این زمینه هم راندمان خود را بالا ببریم. اگر تولید گندم در هر هکتار از ۴ تن به ۶ تن برسد، صادرکننده گندم می‌شویم.

بر این اساس نظر آقای زاکانی درباره کم‌آبی
( ریشه کم آبی ) مصرف زیاد کشاورزی است.
پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
Thursday, 14 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-