تاریخ اظهار نظر : جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

دولت دنبال قانون شفاف و اجرای آن است، ‌آیین‌نامه آن را نوشته و دارد آن را اجرا می‌کند و دستگاه‌ها دارند آموزش می‌بییند و دولت الکترونیک هم برای تحقق این موضوع است لذا اگر همه چیز شفاف شد آن وقت اطمینان و اعتماد و ساده زیستی هم حاصل می‌شود.

بر این اساس نظر آقای روحانی درباره سایر
( ) است.
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
Saturday, 14 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-