تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵

قطعاً، برکناری این مدیران کافی نیست و بازگرداندن اموال نیز البته تنبهی برای آنها محسوب می‌شود. اما اگر بخواهیم در آینده از تکرار چنین انحرافاتی که جنبه اخلاقی آن به‌مراتب مهم‌تر از جنبه‌های حقوقی آن است جلوگیری کنیم باید قوانینی که دست هیئت‌مدیره و مجامع عمومی را آن‌قدر باز گذاشته تا چنین انحرافاتی بتواند شکل گیرد و اذهان عمومی را جریحه‌دار کند، اصلاح شود و امیدوارم مجلس شورای اسلامی بتواند هرچه زودتر به این امر همت گمارد.

البته اگر بخواهیم موضوع را به‌صورت ریشه‌ای و حقوقی حل کنیم نیز باید اصلاحاتی در مورد نظامهای پرداخت ویژه‌ای که امکان چنین انحرافاتی را فراهم کرده است تجدیدنظر جدی داشته باشیم. این تجربه نشان داد که نمی‌توان به‌قدرت علمی و سابقهٔ تجربی مدیران اکتفا کرد و اگر نظارت بر بهترین مدیران هم اعمال نشود راه رسوخ فساد در اثر وسوسه‌های مختلف باز می‌ماند.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-