تاریخ اظهار نظر : جمعه ۰۳ دی ۱۳۹۵

آرزوی ما این بود که همه چیز به نفع ما باشد ولی طرف مقابل ما عقل، تجربه و دانش دارد و در عین حال قدرت در دست او است. من می‌گویم اگر شرایط ما نسبت به قبل از برجام ۲۰ درصد یا ۳۰ درصد هم بهتر شده است این را باید قدر دانست.

دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
Monday, 22 Jan 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-