تاریخ اظهار نظر : جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تحریم‌های هسته‌ای برداشته شده لذا ما تحریم‌های متفاوتی داریم اگر امروز برجام نبود نفت ما به جای صادرات ۲ میلیون بشکه به ۲۰۰ بشکه می‌رسید و شما این وعده و وعیدهایی که به مردم دارید می‌دهید چگونه این وعده‌ها را می‌دادید که هیچ کدام از این برنامه‌ها و وعده‌های شما حساب و کتاب ندارد.  باید تأکید کنم وضع ما از نظر فناوری بسیار بهتر از دیروز است و هیچ یک از دانشمندان ما بیکار نشده، اراک به بهترین شکل در حال بازسازی است، اراکی که در فناوری پایین بود و فناوری بالاتری نیز خواهد داشت. روی موشک شعار نوشتند تا برجام را به هم بزنند و برای اینکه نتوانیم از برجام صد درصد استفاده کنیم. ملت ما از همه این مسائل عبور کرد به خاطر اینکه اخلاق و اسلام را اکثریت جامعه ما از روز اول انتخاب کرده بودند و امروز هم همان مسیر را دارند دنبال می‌‌کنند.

پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
Thursday, 14 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-