تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵

روحانی گفت: امیدواریم طرف مقابل هم به همه تعهدات خودشان در برجام عمل کنند و شاهد رونق اقتصادی در همه کشورها و مخصوصاً در آن کشورهایی باشیم که در برجام با هم تعامل داشتیم . نتیجه برجام همان برد – برد به نفع همه است و امیدوارم همه شاهد نتایج خوب آن در سال‌های آینده باشیم.
دکتر روحانی در پاسخ به این سوال مجری که پرسید، در آستانه سالگرد برجام هستیم، قبلاً عده‌ای ‏می‌گفتند که برجام تقریباً هیچ بود، الان با اتفاقاتی که افتاده می‌گویند نه تنها هیچ بود بلکه خسارت بود. ‏در مقابل آن طرف طیف معتقدند که برجام اتفاق بزرگی در کشور بود. شما بعد از این مدت هنوز فکر ‏می کنید که برجام اتفاق خوبی بود؟، اظهار داشت: تردیدی ندارم که برجام یک کار بزرگ ملت ایران بود.‏
رییس جمهوری با بیان اینکه اگر برجام نبود قراردادهایی که با کشورهای دیگر بستیم و می‌بندیم تعطیل می‌شد، ادامه داد: در بخش حمل و نقل قرارداد خرید ۲۰۰ فروند هواپیما را منعقد کردیم که بدون برجام این کار امکان‌‌پذیر نبود و این در حالی است که حدود ۴۰ سال است ناوگان هوایی کشور کهنه شده و این قرارداد برای سلامت مردم بسیار مهم است.

شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸
Saturday, 20 Jul 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-