تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

اگر بخواهیم جامعه اصلاح شود، باید آموزش و پرورش اصلاح شود، زیرا همه چیز در خدمت معلم است و معلم باید بدون دغدغه و نگرانی به کار خود ادامه دهد. دولت متصدی خوبی برای انجام کارها نیست، زیرا باید سیاست راهبردی و استراتژی را تعریف کند تا مردم کار کنند، البته منظورم از دولت، قوه مجریه نیست.

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
Tuesday, 10 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-